Od października 2022 r. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu posługuje się nowym adresem mailowym: archiwum@tumwroc.pl.