Na zbliżający się czas świąt Narodzenia Pańskiego oraz Nowy Rok, składamy serdeczne życzenia, błogosławieństwa Bożego, umocnienia w wierze oraz wszelkiej pomyślności w pracy naukowej i w życiu osobistym.

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Biblioteka Kapitulna sygn. 47a, Graduale, 1510 r.