Wykaz nazw miejscowości PL/DE

Dostęp do zdigitalizowanych inkunabułów i starodruków Biblioteki Kapitulnej w ramach programu Silesia Sacra

Wiadomości Kościelne (1945-1952)

Wrocławskie Wiadomości Kościelne (od 1957)

Księga Henrykowska – Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow