Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz Biblioteka Kapitulna

pl. Katedralny 5a

50-329 Wrocław

tel. 71 327 11 50

e-mail: archiwum@tumwroc.pl

Dyrektor
Ks. dr Adam DEREŃ, ust. 2019

Z-ca Dyrektora
Ks. mgr Paweł ANDREJCZUK, ust. 2022

Archiwista
Ks. dr Adam Kaźmierski, ust. 2023

Archiwista
Ks. mgr Marek KRUSZEWSKI, ust. 2022

Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt kościelnych i państwowych.

Czytelnia jest czynna w dniach pracy archiwum za wyjątkiem poniedziałków.

Wizyty umawiamy na dni: wtorek-piątek od 9.00 do 14.00.

Wizyty w czytelni rezerwujemy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym, prosimy o rezerwacje z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Budynek Biblioteki Archidiecezjalnej i Archiwum Archidiecezjalnego przy pl. Katedralnym 5a